• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для yüksək vəzifəyə təyin etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
təyin edilmə appointment noun general
təyin etmə appointment noun general
təyin olunma appointment noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
yüksək sənətkarlıq artistry noun general
təyin etmə ascertainment noun general
təyin etmə assignation noun general
təyin edilmə assignment noun general
təyin olunma assignment noun general
yüksək rütbəli adamlar betters noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
yüksək dəyanət choiceness noun general
yüksək keyfiyyət choiceness noun general
yüksək ləyaqət choiceness noun general
ən yüksək nöqtə climax noun general
yüksək nöqtə climax noun general
yüksək sürətli hərbi gəmi cruiser noun general
ən yüksək nöqtə culmination noun general
təyin etmə definition noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
sərhəd təyin edilməsi demarcation noun general
yüksək əhval-ruhiyyə elation noun general
yüksək mövqe eminence noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
miqdarını təyin etmə evaluation noun general
yüksək rütbəyə qaldırma exaltation noun general
yüksək dərəcədə extremeness noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
ən yüksək nöqtə heyday noun general
ən yüksək nöqtə high noun general
yüksək keyfiyyət high-grade noun general
yüksək dağlıq yer highland noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
çox yüksək qiymətləndirmə overestimation noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
öz müqəddəratını təyin etmə self-determination noun general
özü haqqında yüksək fikirdə olma self-importance noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
İngiltərədə və ABŞ-da yüksək inzibati vəzifə sahibi sheriff noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
təyin etmə specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
əlavə etmək supplement noun general
ən yüksək səviyyə tiptop noun general
istifadə etmək utilisation noun general
yüksək nailiyyət acme noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
yüksək səviyyəli adam broad-minded person noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
yüksək təzyiq high pressure noun general
yüksək keyfiyyət high quality noun general
yüksək gərginlik high tension noun general
yüksək gərginli cərəyan high tension current noun general
qəsd etmək ill will noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
sərf etmək spend noun general
sifraq etmək vomit noun general
yüksək vəzifəli nob noun spoken language
yüksək mövqe tutan nob noun spoken language
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
ən yüksək nöqtə zenith noun astronomical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yüksək zireh hasar breastwork noun military
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
təyin etmə determination noun general
dəqiq təyin etmə diagnosis noun general
istifadə etmək embrace noun general
qiyməti təyin etmə evaluation noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
yüksək gərginlik şəbəkəsi grid noun general
yüksək istilik heat noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
yüksək mənsəb sahibinin arvadı lady noun general
mövqeyini təyin etmə location noun general
yüksək nöqtə meridian noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
təyin etmə nomination noun general
yüksək dərəcəli dəzgah ustası operative noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
ən yüksək dərəcə pink noun general
ən yüksək səviyyə pink noun general
işə təyin etmə placement noun general
vəzifəyə təyin etmə placement noun general
vəzifəyə görə birincilik precedence noun general
yüksək rütbə status noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
ən yüksək nöqtə tiptop noun general
yüksək tələbat overdemand noun general
yüksək mövqə perch noun spoken language
yüksək vəzifə perch noun spoken language
yüksək hərarət temperature noun spoken language
yüksək temperatur temperature noun spoken language
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
yüksək dərəcəli ranking noun sport
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
ən yüksək zirvə zenith noun figurative meaning
təyin edən modifier noun grammatical
təyin eləmə allocation noun general
tarasını təyin etmə calibration noun general
yüksək mənsəb cathedra noun general
yüksək vəzifə cathedra noun general
təltif etmək decorate noun general
yüksək mənsəbli adam dignity noun general
yüksək əhval-ruhiyyə ginger noun general
yüksək təzyiqli sahə high noun general
gücün ən yüksək anı meridian noun general
ləzzətin ən yüksək anı meridian noun general
uğurun ən yüksək anı meridian noun general
yüksək mövqe throne noun general
yüksək yer throne noun general
yüksək keyfiyyətli şərab vintage noun general
təyin adjunct noun grammatical
təyin olunan antecedent noun grammatical
təyin attribute noun grammatical
vəzifəyə gəlmə accession noun general
ən yüksək dərəcə height noun general
ən yüksək nöqtə height noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
icad etmək manufacture noun general
yüksək kürsü top noun general
təyin definition noun computer
yüksək unter-ofiser rütbəsi verilməsi haqqında əmr warrant noun military
çıxış etmək hüququ floor noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
yüksək tutmaq appreciate verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general
ayırd etmək ascertain verb general
aid etmək ascribe verb general
istinad etmək ascribe verb general
bədnam etmək asperse verb general
biabır etmək asperse verb general
rüsvay etmək asperse verb general
nəfəsli tələffüz etmək aspirate verb general
cəhd etmək aspire verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
eşşəklik etmək ass verb general
hücum etmək assail verb general
qəflətən həmlə etmək assault verb general
qəflətən hücum etmək assault verb general
müdafiə etmək assert verb general