• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для yaxşı iy verən (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yaxşı tanıyan adept noun general
məsləhət verən adviser noun general
annotasiya verən annotator noun general
gələcəkdən xəbər verən augur noun general
ən yaxşı best noun general
ən yaxşı hissə best noun general
ən yaxşı vəziyyət best noun general
təkan verən booster noun general
yaxşı inkişaf etmiş əzələ brawn noun general
rüşvət verən briber noun general
təsəlli verən cheerer noun general
təskinlik verən cheerer noun general
ürək-dirək verən cheerer noun general
təsəlli verən comforter noun general
təskinlik verən comforter noun general
məlumat verən communicant noun general
xəbər verən communicant noun general
ianə verən contributor noun general
borc verən creditor noun general
kredit verən creditor noun general
bəzək-düzək verən decorator noun general
gələcəkdən xəbər verən diviner noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
bəxşiş verən donor noun general
hədiyyə verən donor noun general
ianə verən donor noun general
tərbiyə verən educator noun general
ianə verən endower noun general
imtahan verən entrant noun general
imtahan verən examinee noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
uzağı yaxşı görmə far-sightedness noun general
gələcəkdən xəbər verən forecaster noun general
gələcəkdən xəbər verən fortune-teller noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
bar verən fruit-bearing noun general
meyvə verən fruit-bearing noun general
məhsul verən fruit-bearing noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
otları yaxşı tanıyan herbalist noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
məlumat verən informer noun general
xəbər verən informer noun general
məsləhət verən mentor noun general
xəbər verən messenger noun general
son xəbərləri verən diktor newscaster noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
görməyə düzəliş verən mütəxəssis optician noun general
parlament işinin yaxşı bilicisi parliamentarian noun general
pul verən paymaster noun general
ərizə verən petitioner noun general
yaxşı bişməmiş place-brick noun general
girov verən pledger noun general
ağı verən poisoner noun general
zəhər verən poisoner noun general
yaxşı bilən adam proficient noun general
yaxşı tanınan adam proficient noun general
gələcəkdən xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
əvvəlcədən xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən prophet noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess noun general
gələcəkdən xəbər verən qız prophetess noun general
mal verən purveyor noun general
vergi verən adam ratepayer noun general
gələcəyi xəbər verən seer noun general
əlli ildə bir dəfə baş verən semi-centennial noun general
siqnal verən signalman noun general
gələcəkdən xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
vergi verən taxpayer noun general
cəza verən thrasher noun general
əzab verən tormentor noun general
əziyyət verən tormentor noun general
əzab verən qadın tormentress noun general
əziyyət verən qadın tormentress noun general
əzab verən torturer noun general
əziyyət verən torturer noun general
bac verən tributary noun general
vergi verən dövlət tributary noun general
xərac verən tributary noun general
zəmanət verən underwriter noun general
qiymət verən valuer noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
yaxşı adam well-doer noun general
dad verən şey zest noun general
borc verən borrower noun general
borc verən lender noun general
verən commmon slut noun general
yaxşı iştaha good appetite noun general
yaxşı vəziyyət good condition noun general
yaxşı xidmət good offices noun general
yaxşı soraq good tidings noun general
yaxşı hafizə retentive memory noun general
start verən starter noun general
niyaz verən suppliant noun general
niyaz verən supplicant noun general
apelyasiya verən tərəf appellant noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
bəxşiş verən grantor noun law
hədiyyə verən grantor noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
yaxşı bilən connoisseur noun french
zəif yun verən keçi növü angora noun general
balzam verən şam ağacı balsam noun general
təqaüd almayan və yemək üçün pul verən tələb commoner noun general
yaxşı ad credit noun general
ürək-dirək verən crutch noun general
yaxşı bilən expert noun general
yaxşı tanıyan expert noun general
yaxşı bilən fancier noun general
yaxşı tanıyan fancier noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
icarəyə verən lessor noun general
yaxşı ad name noun general
yaxşı saxlanma preservation noun general
ərizə verən suitor noun general
yaxşı tərbiyə görmüş əsilzadə adam thoroughbred noun general
bəxşiş verən tipper noun general
yaxşı cəhət worth noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
cəza verən castigator noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
ən yaxşı hissə fat noun general
yaxşı at sürən horse noun general
yaxşı fiziki vəziyyət order noun general
ən yaxşı avtomobil thoroughbred noun general
ən yaxşı velosiped thoroughbred noun general
ən yaxşı adam topper noun general
yaxşı məhsul bonanza noun general
bol məhsul verən bitki cropper noun general
yaxşı məhsulverən bitki cropper noun general
yaxşı bilən judge noun general
yaxşı tanıyan adam judge noun general
mülkiyyət hüququ verən sənəd title noun law
qolf oyununda üstünlük verən zərbə odd noun sport
yaxşı rəy reference noun general
yaxşı bilən dab noun spoken language
yaxşı tanıyan dab noun spoken language
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
yaxşı başa düşmək assimilate verb general
yaxşı olmaq cicatrise verb general
yaxşı olmağa səbəb olmaq heal verb general
hamıdan yaxşı və çox oynamaq outdance verb general
yaxşı rəqs etmək outdance verb general
daha yaxşı işləmək outwork verb general
daha yaxşı oynamaq overact verb general
yaxşı olmaq recuperate verb general
əhvalı yaxşı olmaq be cheerful verb general
yaxşı tayfadan olmaq come of a good kin verb general
yaxşı etmək cure verb general
yaxşı etmək do well verb general
yaxşı oxumaq do well in one's studies verb general
yaxşı geyinmək dress well verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
yaxşı məktəb keçmək gain wisdom by experience verb general
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results verb general
yaxşı şansı olmaq have a good chance verb general
yaxşı vəzifədə olmaq hold a good post verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress verb general
yaxşı oxumaq read well verb general
yaxşı oxumaq sing well verb general
yaxşı yatmaq sleep well verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
birisin yaxşı adını ləkələndirmək swear smb.'s reputation verb general
yaxşı yumaq wash well verb general
yaxşı yazmaq write well verb general
yaxşı bişirməmək underbake verb cooking
daha yaxşı bilmək choose verb general
yaxşı yeyilmək eat verb general
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt verb general
yaxşı getmək go off verb general
yaxşı rəy vermək recommend verb general
yaxşı-yamanı ayırmaq winnow verb figurative meaning
yaxşı-yamanı seçmək winnow verb figurative meaning
yaxşı baş çıxarmaq appreciate verb general
yaxşı baxmaq groom verb general
daha yaxşı olmaq beat verb general
yaxşı yaraşmaq group verb general
xörəyə dad verən şey qatmaq season verb general
yaxşı admirable adjective general
əzab verən agonising adjective general
iztirab verən agonising adjective general
ildə bir dəfə baş verən anniversary adjective general
əvvəlcədən xəbər verən anticipatory adjective general
yaxşı anlaşılan articulate adjective general
yaxşı başa düşülən articulate adjective general
eyni vaxtda baş verən attendant adjective general
yaxşı auspicious adjective general
çox yaxşı beautiful adjective general
ən yaxşı best adjective general
daha yaxşı better adjective general
nisbətən yaxşı better adjective general
ildə iki dəfə baş verən biannual adjective general
iki ildə bir baş verən biennial adjective general
ikiayda bir baş verən bimonthly adjective general
bədbəxtlikdən xəbər verən bodeful adjective general
şəhadət verən certificatory adjective general
yaxşı təsir edən charmlike adjective general
ən yaxşı choice adjective general
əsas verən citable adjective general
yaxşı xətti olan clerkly adjective general
eyni vaxtda baş verən coeval adjective general
eyni vaxtda baş verən concomitant adjective general
eyni vaxtda baş verən concurrent adjective general
ianə verən contributory adjective general
yaxşı corking adjective general
çox yaxşı dandy adjective general
yaxşı bişmiş done adjective general
imkan verən enabling adjective general
yaxşı endearing adjective general
ləzzət verən enjoyable adjective general
zövq verən enjoyable adjective general
pis iyi verən evil-smelling adjective general
baş verən existent adjective general
şəhərin kənarında baş verən extramural adjective general
yaxşı familiary adjective general
uzağı yaxşı görən far-sighted adjective general
yaxşı fine adjective general
bar verən fruitful adjective general
meyvə verən fruitful adjective general
meyvə dadı verən fruity adjective general
meyvə tamı verən fruity adjective general
tüstü verən fumy adjective general
yaxşı good adjective general
yaxşı bişməmiş half-baked adjective general
hər yarım saatdan bir baş verən half-hourly adjective general
ümid verən hopeful adjective general
yaxşı eşidilməyən inarticulate adjective general
yaxşı seçilməyən inarticulate adjective general
yaxşı eşidilməyən inaudible adjective general
içəridə baş verən indoor adjective general
təsadüfən baş verən isolated adjective general
yaxşı məlumatlı knowledgeable adjective general
hər şeyə fikir verən meticulous adjective general
ödəmə üçün möhlət hüququ verən moratory adjective general
can verən moribund adjective general
yaxşı nice adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosy adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosy adjective general
çox yaxşı notable adjective general
hər şeyə fikir verən observant adjective general
hər şeyə fikir verən observing adjective general
yaxşı iy verən odoriferous adjective general
yaxşı iy verən odorous adjective general
həyat verən originative adjective general
bayırda baş verən outdoor adjective general
amortizasiya verən paddy adjective general
təqaüd almağa hüquq verən pensionable adjective general
icazə verən permissive adjective general
izn verən permissive adjective general
çox yaxşı pleasant adjective general
yaxşı pleasurable adjective general
yaxşı əkilən ploughable adjective general
yaxşı şumlanan ploughable adjective general
çox yaxşı posh adjective general
sonra baş verən posterior adjective general
daha yaxşı preferable adjective general
verən presenter adjective general
yaxşı pretty adjective general
son dərəcə yaxşı prodigious adjective general
çox bar verən prolific adjective general
irəliyə təkan verən propulsive adjective general
reaksiya verən reactive adjective general
təsirə cavab verən reactive adjective general
ən yaxşı selective adjective general
eyni vaxtda baş verən simultaneous adjective general
eyni zamanda baş verən simultaneous adjective general
çox yaxşı super adjective general
daha yaxşı superior adjective general
çox yaxşı swell adjective general
eyni vaxtda baş verən synchronous adjective general
eyni zamanda baş verən synchronous adjective general
vergi verən tributary adjective general
dənizdə və havada baş verən triphibious adjective general
hər üç həftədən bir çıxan baş verən triweekly adjective general
yaxşı qızardılmamış underdone adjective general
yaxşı virtuous adjective general
yaxşı well adjective general
yaxşı silahlanma well-armed adjective general
özünü yaxşı aparan well-balanced adjective general
yaxşı tərbiyə almış well-bred adjective general
yaxşı tərbiyə görmüş well-bred adjective general
yaxşı təhsil almış well-educated adjective general
yaxşı təhsil görmüş well-educated adjective general
yaxşı baxılmış well-groomed adjective general
yaxşı qulluq edilmiş well-groomed adjective general
yaxşı məlumatı olan well-informed adjective general
yaxşı məqsədli well-intentioned adjective general
yaxşı niyyətli well-intentioned adjective general
yaxşı tərbiyə almış well-mannered adjective general
yaxşı tərbiyə görmüş well-mannered adjective general
yaxşı haqq verilən well-paid adjective general