• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для yeni söz və ya ifadə yaratma (241 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yazılı ifadə affidavit noun general
köhnəlmiş söz və ifadə archaism noun general
yeni evlənmiş ər-arvad bride-couple noun general
ifadə brief noun general
boş ifadə claptrap noun general
mənasız ifadə claptrap noun general
adi ifadə commonplace noun general
bayağı ifadə commonplace noun general
çeynənmiş ifadə commonplace noun general
köhnə ifadə commonplace noun general
samit səsi ifadə edən hərf consonant noun general
yaratma creation noun general
yaratma creature noun general
ifadə tərzi diction noun general
incəlik ifadə etmə endearment noun general
yaratma establishment noun general
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion noun general
nalayiq ifadə expletive noun general
ifadə etmə expression noun general
yaratma forming noun general
yeni il ərəfəsi hogmanay noun general
yeni mənzil şirnisi house-warming noun general
yeni mənzilə köçmək məqsədilə düzəldilən qonaqlıq house-warming noun general
ifadə vasitəsi medium noun general
yeni evlənmiş newly-wed noun general
ifadə tərzi parlance noun general
ifadə üsulu parlance noun general
ifadə recital noun general
ifadə etmə recital noun general
yenidən yaratma reconstitution noun general
yeni əsgər recruit noun general
yeni şəklə salma reincarnation noun general
yeni nəşr reissue noun general
ifadə etmə statement noun general
ifadə üsulu style noun general
ifadə etmə utterance noun general
ifadə forması wording noun general
yeni həyat qurucuları builders of a new life noun general
qurub-yaratma creating noun general
qurub-yaratma creation noun general
işlək ifadə everyday expression noun general
ifadə expression noun general
mübaliğəli ifadə flourish noun general
yeni izlər fresh tracks noun general
ifadə üsulu manner of expressing oneself noun general
tərzi-ifadə manner of expression noun general
yeni dəb new fashion noun general
yeni il New Year noun general
yeni il yolkası New Year tree noun general
yeni il ərəfəsi New Year's Eve noun general
çeynənmiş ifadə tag noun general
şablon ifadə trite expression noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə wording noun general
immunitet yaratma immunisation noun medical
ifadə deposition noun law
ifadə vermə deposition noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
istilik yaratma qabiliyyəti caloricity noun physics
yeni əsgər yard-bird noun military
yeni inflyasiya reflation noun finance
ifadə phrase noun grammatical
Yeni Zelandiya New Zealand noun geographical name
Papua Yeni Qvineya Papua New Guinea noun geographical name
yeni evlənmiş kişi bridegroom noun general
qısaca və dürüst ifadə etmə drafting noun general
ifadə expression noun general
ifadə flash noun general
yaratma formation noun general
yeni qayda innovation noun general
yeni dəb innovation noun general
ifadə vasitəsi matter noun general
yeni modernity noun general
yeni üzv recruit noun general
yeni İngiltərənin sakinləri Yankee noun American
korrelyat söz və ya ifadə correlative noun linguistic
yaratma erection noun general
ifadə expression noun general
ifadə qüvvəti expression noun general
ifadə etmə negative noun general
ifadə etmə recitation noun general
ifadə tone noun general
ifadə etmə vent noun general
dəqiq ifadə articulation noun general
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage noun general
şablon ifadə cant noun general
yeni fikir wrinkle noun general
riyakar ifadə cant noun general
qısa ifadə etmək brief verb general
yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq climate verb general
yeni mühitə alışdırmaq climate verb general
ifadə etmək evidence verb general
ifadə etmək expound verb general
ifadə etmək express verb general
düstur şəklində qısaca ifadə etmək formularise verb general
qısaca və dürüst ifadə etmək formulate verb general
ifadə etmək impersonate verb general
ifadə etmək imply verb general
ifadə etmək incarnate verb general
yeni dəb qoymaq innovate verb general
yeni adət qoymaq innovate verb general
sevincini ifadə eləmək jubilate verb general
ifadə etmək mean verb general
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime verb general
yeni görmək vermək modernise verb general
yeni görmək vermək modernize verb general
ifadə etmək objectify verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
başqa sözlə ifadə etmək periphrase verb general
ifadə etmək personalise verb general
sözlərlə ifadə etmək phrase verb general
yeni cild çəkmək rebind verb general
yeni üz çəkmək re-cover verb general
yeni alay təşkil etmək regiment verb general
yeni alay yaratmaq regiment verb general
yeni evə köçmək rehouse verb general
yeni ad vermək rename verb general
yeni əmr vermək reorder verb general
yeni sərəncam vermək reorder verb general
yeni sifariş vermək reorder verb general
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
ifadə etmək signify verb general
ifadə etmək state verb general
ifadə etmək term verb general
ifadə vermək testify verb general
yeni üz çəkmək vamp verb general
fikrini şeirlə ifadə etmək verse verb general
ifadə etmək voice verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
ifadə etmək express verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
loru dildə ifadə etmək express in vulgar verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate verb general
yeni sətirdən başlamaq make a new paragraph verb general
yeni mənzilə daşınmaq move in a new flat verb general
yeni dövr açmaq open a new era verb general
sözlə ifadə etmək put into words verb general
yeni forma vermək recast verb general
ifadə eləmək signify verb general
aydın ifadə etmək articulate verb general
dəqiq ifadə etmək articulate verb general
qısa şəkildə ifadə etmək condense verb general
yığcam şəkildə ifadə etmək condense verb general
ifadə etmək connote verb general
ifadə etmək denote verb general
ifadə etmək embody verb general
ifadə etmək indicate verb general
ifadə etmək represent verb general
ifadə etmək utter verb general
ifadə vermək witness verb general
yeni əlamət və formalar almaq awake verb figurative meaning
yeni ifadə uydurmaq coin verb general
yeni söz düzəltmək coin verb general
yeni iqlimə alışdırmaq naturalise verb general
yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq naturalise verb general
yeni mühitə alışdırmaq naturalise verb general
yeni iqlimə alışdırmaq naturalize verb general
yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq naturalize verb general
yeni mühitə alışdırmaq naturalize verb general
yeni məhsul buraxma release verb general
ifadə etmək write verb general
yeni fazaya girmək quarter verb astronomical
ifadə etmək convey verb general
yeni filmi ekrana buraxma release verb general
ifadə etmək extend verb general
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale verb general
yalvarış ifadə edən appealing adjective general
razılıq ifadə edən approbatory adjective general
nifrət ifadə edən contemptuous adjective general
ifadə edilmiş embodied adjective general
dəqiq ifadə edilmiş express adjective general
ifadə oluna bilən expressible adjective general
ifadə olunan expressible adjective general
yalvarış ifadə edən imploring adjective general
ifadə edilə bilməyən incommunicable adjective general
inamsızlıq ifadə edən incredulous adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible adjective general
ifadə baxımından zəif inexpressive adjective general
az sözlə ifadə edilən laconic adjective general
yeni modern adjective general
yeni new adjective general
yeni doğulmuş new-born adjective general
yeni new-built adjective general
yeni new-fangled adjective general
yeni newish adjective general
yeni biçilmiş new-mown adjective general
yeni çalınmış new-mown adjective general
yeni novel adjective general
rəqəmlə ifadə edilmiş numeral adjective general
rəqəmlə ifadə olunmuş numerical adjective general
yeni boyanmış painty adjective general
ifadə photogenic adjective general
yalvarış ifadə edən pleading adjective general
açıq ifadə olunmuş pronounced adjective general
yeni din qəbul etmiş proselyte adjective general
yeni renewed adjective general
nifrət ifadə edən scornful adjective general
sözlə ifadə edilməyən tacit adjective general
ifadə cəhətdən zəif toneless adjective general
başqa cür ifadə edilmiş twice-born adjective general
yeni iqlimə uyğunlaşdırılmamış unacclimatised adjective general
yeni mühitə uyğunlaşmamış unacclimatised adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable adjective general
meydana yeni çıxmış upstart adjective general
yeni-yeni new adjective general
ifadə olunmaz unutterable adjective general
yeni iqlimə öyrəşdirilmiş naturalised adjective general
yeni şəraitə uyğunlaşdırılmış naturalised adjective general
yeni iqlimə öyrəşdirilmiş naturalized adjective general
yeni şəraitə uyğunlaşdırılmış naturalized adjective general
yeni kəşf edilmiş new adjective general
yeni tapılmış new adjective general
yeni new-coined adjective general
yeni şəraitə alınmış wonted adjective general
ifadə edən expressive adjective general
yeni patent adjective general
yeni və fərqli radical adjective general
xüsusi ifadə ilə emphatically adverb general
yeni newly adverb general
yeni qaydada newly adverb general
yeni şəkildə originally adverb general
ziddiyyət ifadə edir and conjunction general
təəccüb ifadə edir and conjunction general
ifadə vermək bear witness phrases general
yeni din qəbul etmək experience religion phrases general
ifadə vermək give expression phrases general
ifadə vermək give testimony phrases general
yeni kalendar Gregorian Calendar phrases general
yeni təqvim Gregorian Calendar phrases general
yeni üslub Gregorian style phrases general
yeni ölkəni məskunlaşdırmaq populate a new country phrases general
yeni ilin mübarək happy new year phrases general
yeni iliniz mübarək happy new year phrases general
Yeni iliniz mübarək olsun happy new year phrases general
yeni təqvim iliniz mübarək olsun happy new year phrases general
Yeni iliniz mübarək! Happy New Year! phrases general
lap yerində deyilmiş ifadə home thrust phrases general
ifadə term plural general