• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для yenidən bərpa edilmə (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ləğv edilmə abeyance noun general
ləğv edilmə abolition noun general
bəyan edilmə acclamation noun general
tam ləğv edilmə annihilation noun general
yox edilmə annihilation noun general
ləğv edilmə annulment noun general
təyin edilmə appointment noun general
həbs edilmə apprehension noun general
təyin edilmə assignment noun general
ehtimal edilmə attribution noun general
edilmə coinage noun general
təkzib edilmə confutation noun general
kəşf edilmə discovery noun general
ört-basdır edilmə disguise noun general
azad edilmə emancipation noun general
sürgün edilmə exile noun general
vətənindən sürgün edilmə expatriation noun general
izah edilmə explication noun general
tədqiq edilmə exploration noun general
təsvir edilmə exposition noun general
məhv edilmə extermination noun general
təhqiq edilmə fact-finding noun general
təhrif edilmə falsification noun general
irəlicədən müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
xarab edilmə frustration noun general
bərbad edilmə havoc noun general
məhv edilmə havoc noun general
viran edilmə havoc noun general
cəlb edilmə implication noun general
sığorta edilmə insurance noun general
dəvət edilmə invitation noun general
mühafizə edilmə keeping noun general
qiymətə yenidən baxılma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyulma overvalue noun general
yenidən qiymətləndirmə overvalue noun general
emal edilmə processing noun general
sürgün edilmə proscription noun general
qanundan xaric edilmə proscription noun general
viran edilmə ravage noun general
fəaliyyəti bərpa etmə reactivation noun general
yenidən görünmə reappearance noun general
yenidən peyda olma reappearance noun general
yenidən zühur etmə reappearance noun general
yenidən cildlənmiş kitab rebind noun general
yenidən bərpa rebirth noun general
yenidən canlanma rebirth noun general
yenidən dirçəlmə rebirth noun general
yenidən törəmə rebirth noun general
yenidən canlanmış reborn noun general
yenidən doğulmuş reborn noun general
yenidən törəmiş reborn noun general
yenidən işləmə recast noun general
bərpa reclaiming noun general
bərpa etmə reclaiming noun general
yenidən təsis etmə reclaiming noun general
yenidən baxma reconsideration noun general
yenidən canlandırma reconstitution noun general
yenidən hasil etmə reconstitution noun general
yenidən yaratma reconstitution noun general
yenidən qurmaq reconstruction noun general
yenidən təşkil etmə reconstruction noun general
yenidən hesablama re-count noun general
yenidən seçmə re-election noun general
yenidən geri dönmə re-entry noun general
yenidən qayıtma re-entry noun general
yenidən bərpa edilmə re-establishment noun general
yenidən bərpa etmə re-establishment noun general
yenidən yoxlama re-examination noun general
gücü bərpa etmə refreshment noun general
qüvvəni bərpa etmə refreshment noun general
bərpa etmə regain noun general
əvvəlki hüquqlarını bərpa etmə reinstatment noun general
əvvəlki vəziyyətini bərpa etmə reinstatment noun general
sığortanı bərpa etmə reinsurance noun general
yenidən sığorta etmə reinsurance noun general
yenidən kapital qoyma reinvestment noun general
yenidən maya qoyma reinvestment noun general
yenidən yatırım qoyma reinvestment noun general
yenidən nəşr olunma reissue noun general
yenidən nəşr edilmə reissue noun general
yenidən nəşr etmə reissue noun general
təkrar edilmə relapse noun general
yenidən evlənmə remarriage noun general
bərpa etmə renewal noun general
bərpa renovation noun general
bərpa etmə renovation noun general
yenidən təşkil etmə reorganisation noun general
yenidən doldurma replenishment noun general
yenidən əlavə etmə replenishment noun general
yenidən hasil etmə reproduction noun general
bərpa resoration noun general
bərpa etmə resoration noun general
bərpa edən restorer noun general
yenidən başlama resumption noun general
yenidən törəmə resurgence noun general
yenidən çəkmə retake noun general
işə yenidən baxma retrial noun general
yenidən birləşdirmə reunification noun general
yenidən birləşmə reunification noun general
məskun edilmə settlement noun general
əmlakın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
inventarın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
qəbul edilmə enrolment noun general
bərpa etmə refurbishment noun general
bərpa refurbishment noun general
bərpa etmə restoration noun general
zorla departasiya edilmə deportation by force noun general
immobilizə edilmə immobilization noun general
bərpa rebuilding noun general
bərpa reconstruction noun general
qüvvənin bərpa olunması recreation noun general
pul verib azad edilmə redemption noun general
bərpa renewal noun general
bərpa restoration noun general
yenidən birləşmə reunion noun general
ləğv edilmə reversal noun general
istifadə edilmə utilization noun general
ixrac edilmə export noun medical
təqdim edilmə accreditation noun diplomatic
yenidən işlənmə adaptation noun general
sürgün edilmə ban noun general
bina edilmə building noun general
əvəz edilmə change noun general
ratifikasiya edilmə confirmation noun general
yenidən başlama continuation noun general
təslim edilmə delivery noun general
ləğv edilmə demolition noun general
tərk edilmə desertion noun general
bənd edilmə enchainment noun general
ifşa edilmə exposure noun general
dərk edilmə knowing noun general
hamı tərəfindən qəbul edilmə orthodoxy noun general
hasil edilmə production noun general
yenidən başlama reactivation noun general
yenidən işlənmiş və düzəldilmiş nəşr recast noun general
yenidən müzakirə etmə reconsideration noun general
bərpa etmə reconstruction noun general
sağlamlığı bərpa etmə recruitment noun general
yenidən təchiz edilmə refit noun general
yenidən təchiz etmə refit noun general
yenidən işləmə revision noun general
qərəzlə edilmə voluntariness noun general
təmiz adını bərpa etmə whitewash noun general
təmiz hüququnu bərpa etmə whitewash noun general
sürgün edilmə expulsion noun law
əfv edilmə pardon noun law
ezam edilmə assignment noun general
qeyd edilmə check noun general
tabe edilmə conformation noun general
əvəz edilmə displacement noun general
yenidən doldurma overcharge noun general
bərpa etmə reactivation noun general
yenidən qurma readjustment noun general
yenidən təşkil etmə readjustment noun general
yenidən tikmə readjustment noun general
yenidən qurma rearrangement noun general
yenidən təşkil etmə rearrangement noun general
rolların yenidən bölünməsi recast noun general
bərpa etmə rehabilitation noun general
yenidən başlama renewal noun general
əvəz edilmə substitute noun general
bərpa etmə retrieval noun general
müayinə edilmə exploration noun medical
yenidən silahlanma refit noun military
əlavə edilmə appendage noun general
həbs edilmə attachment noun general
tətbiq edilmə exercise noun general
yerbəyer edilmə handling noun general
bərpa resurrection noun general
bərpa olunma resurrection noun general
mühafizə edilmə security noun military
bərpa etmə recovery noun general
yenidən mühakimə etmə review noun law
bərpa restore noun computer
bərpa etmək give back verb general
yenidən araşdırmaq go behind verb general
yenidən baxmaq go behind verb general
yenidən öyrənmək go behind verb general
qiymətə yenidən baxmaq overvalue verb general
yenidən qiymət qoymaq overvalue verb general
yenidən qiymətləndirmək overvalue verb general
yenidən yazmaq overwrite verb general
yenidən fəaliyyətə başlamaq reactivate verb general
yenidən görünmək reappear verb general
yenidən peyda olmaq reappear verb general
yenidən zühur etmək reappear verb general
yenidən qiymətləndirmək reappraise verb general
yenidən silahlandırmaq rearm verb general
yenidən yığışmaq reassemble verb general
yenidən canlandırmaq reawaken verb general
yenidən fəallaşdırmaq reawaken verb general
yenidən oyatmaq reawaken verb general
yenidən tikmək rebuild verb general
yenidən düzəltmək recast verb general
yenidən doldurmaq recharge verb general
yenidən başlanmaq recommence verb general
yenidən baxmaq reconsider verb general
yenidən qurmaq reconstruct verb general
yenidən təşkil etmək reconstruct verb general
yenidən tikmək reconstruct verb general
yenidən saymaq re-count verb general
gücü bərpa etmək recreate verb general
qüvvəni bərpa etmək recreate verb general
yenidən bəzəmək redecorate verb general
yenidən bölmək redistribute verb general
yenidən bölüşdürmək redistribute verb general
yenidən paylamaq redistribute verb general
yenidən paylaşdırmaq redistribute verb general
yenidən etmək redo verb general
yenidən qayırmaq redo verb general
bərpa etmək redress verb general
yenidən seçmək re-elect verb general
yenidən daxil olmaq re-enter verb general
yenidən girmək re-enter verb general
bərpa etmək re-establish verb general
yenidən yoxlamaq re-examine verb general
yenidən üzmək refloat verb general
bərpa etmək regain verb general
yenidən doğulmaq regenerate verb general
yenidən əmələ gəlmək regenerate verb general
yenidən qruplaşdırmaq regroup verb general
yenidən isitmək reheat verb general
yenidən qızdırmaq reheat verb general
əvvəlki hüquqları bərpa etmək reinstate verb general
yenidən investisiya qoymaq reinvest verb general
yenidən kapital qoymaq reinvest verb general
yenidən qoymaq reinvest verb general
yenidən maya qoymaq reinvest verb general
yenidən yerləşdirmək reinvest verb general
yenidən nəşr etmək reissue verb general
yenidən daxil olmaq rejoin verb general
yenidən yandırmaq rekindle verb general
yenidən əvvəlki vəziyyət qayıtmaq relapse verb general
yenidən yaşamaq relive verb general
yenidən yükləmək reload verb general
yenidən evlənmək remarry verb general
yenidən hərbiləşdirmə remilitarisation verb general
yenidən hərbiləşdirmək remilitarise verb general
yenidən düzəltmək remodel verb general
yenidən minmək remount verb general
bərpa etmək renovate verb general
yenidən ələ keçirmək reoccupy verb general
yenidən istila etmək reoccupy verb general
yenidən tutmaq reoccupy verb general
yenidən açmaq reopen verb general
yenidən təşkil etmək reorganise verb general
yenidən qablaşdırmaq repack verb general
yenidən doldurmaq replenish verb general
yenidən əlavə etmək replenish verb general
yenidən cilalamaq repolish verb general
yenidən nəşr etmək reprint verb general
yenidən möhür vurmaq reseal verb general
yenidən möhürləmək reseal verb general
yenidən yerləşdirmək reset verb general
yenidən qol çəkmək resign verb general
yenidən seçmək re-sort verb general
yenidən eşidilmək resound verb general
yenidən səs vermək resound verb general
yenidən səslənmək resound verb general
yenidən yəhərləmək ressadle verb general
yenidən bildirmək restate verb general
yenidən elan etmək restate verb general
yenidən xəbər vermək restate verb general
yenidən məlumat verməl restate verb general
yenidən başlamaq resume verb general
bərpa etmək resurrect verb general
yenidən almaq retake verb general
yenidən ələ keçirmək retake verb general
yenidən nağıl etmək retell verb general
yenidən fikirləşmək rethink verb general
yenidən hazırlamaq retrain verb general
yenidən birləşdirmək reunify verb general
yenidən birləşmək reunite verb general
yenidən istifadə etmək reuse verb general
bərpa etmək revest verb general
yenidən sarımaq rewind verb general
yenidən yazmaq rewrite verb general
ədaləti bərpa etmək right verb general
həqiqəti bərpa etmək right verb general
bərpa etmək vivify verb general
bərpa etmək refurbish verb general
yenidən başlatmaq restart verb general
bərpa olunmaq be rebuilt verb general
bərpa olmaq be restored verb general
Sakitliyi bərpa etmək establish silence verb general
Sakitliyi bərpa etmək impose silence verb general
bərpa etmək rebuild verb general
yenidən qayıtmaq regain verb general
bərpa etmək reinstate verb general
yenidən təşkil etmək reorganize verb general
yenidən hasil etmək reproduce verb general
yenidən bərpa etmək restore verb general
ədaləti bərpa etmək restore justice verb general
asayişi bərpa etmək restore order verb general
qanun-qaydanı bərpa etmək restore order verb general
qaydanı bərpa etmək restore order verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general