• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для yerli dibli boyun qaçırmaq (217 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yerli əhali aborigines noun general
yerli orqanların və hər hansı bir təşkilatın sərəncamı bylaw noun general
yerli hökumət orqanlarının qərarı bylaw noun general
yerli şivə dialect noun general
boyun qaçırma disavowal noun general
boyun əymə docility noun general
boyun qaçırma elusion noun general
boyun qaçırma equivocation noun general
boyun qaçırma evasion noun general
yerli foreign noun general
boyun ardı nape noun general
boyun neck noun general
boyun yaylığı neckerchief noun general
boyun yaylığı neck-handkerchief noun general
boyun əyməmə non-compliance noun general
bir yerdə işləməkdən boyun qaçırma non-cooperation noun general
boyun qaçırma opt-out noun general
boyun qaçırma prevarication noun general
boyun qaçırma recession noun general
boyun qaçırma refusal noun general
boyun qaçırma repulse noun general
işdən boyun qaçıran adam shirker noun general
işdən boyun qaçıran work-shy noun general
yerli countryman noun general
boyun fəqərəsi jugular vertebra noun general
yerli keyimə local anaesthesia noun general
yerli keyidici local anaesthetic noun general
yerli hakimiyyət local authorities noun general
yerli hakimiyyət orqanları local authorities noun general
boyun zənciri neck-chain noun general
boyun isthmus noun geographical
yerli homeboy noun rude word
boyun qaçırma abjuration noun general
yerli təşkilat chapter noun general
yerli şəraitə uyğunlaşmış əcnəbi denizen noun general
boyun qaçırma diversion noun general
yerli mallar domestic noun general
yerli özünüidarə təşkilatlarına məqsədli maliyyə yardımı grant-in-aid noun general
boyun ləçəyi handkerchief noun general
yerli əhali native noun general
yerli sakin native noun general
boyun qaçırma negative noun general
yerli place noun general
boyun əymə prostration noun general
boyun əymə submission noun general
boyun qaçırma turn down noun spoken language
boyun vəziləri gland noun anatomical
qəzetdə yerli xəbərlər şöbəsi chronicle noun general
boyun qaçırma denial noun general
yerli bitki native noun general
yerli heyvan native noun general
borcu ödəməkdən boyun qaçırma repudiation noun general
boyun hissəsi neck noun general
yerli-yersiz əcnəbi sözlər işlətmək barbarize verb general
boyun qaçırmaq bilk verb general
boyun qaçırmaq blench verb general
ağzından qaçırmaq blurt verb general
boyun olmaq bode verb general
mərkəzdən yerli orqanlara vermək decentralise verb general
boyun qaçırmaq elude verb general
boyun qaçırmaq equivocate verb general
boyun qaçırmaq evade verb general
boyun qaçırmaq explain away verb general
boyun qaçırmaq flinch verb general
boyun qaçırmaq forgo verb general
boyun qaçırmaq forswear verb general
boyun qaçırmaq opt-out verb general
bir şeyi qaçırmaq overshoot verb general
boyun qaçırmaq prevaricate verb general
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun qaçırmaq quibble verb general
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun yayınmaq quibble verb general
boyun qaçırmaq renunciate verb general
boyun qaçırmaq resile verb general
boyun qaçırmaq shirk verb general
qorxudub qaçırmaq shoo verb general
boyun əymək submit verb general
boyun qaçırmaq weasel verb general
boyun qaçırmaq repudiate verb general
boyun əymək comply with verb general
ləzzətini qaçırmaq continue persistently verb general
boyun qaçırmaq deviate from verb general
nəzərdən qaçırmaq disdain verb general
məsuliyyətdən boyun qaçırmaq dodge the responsibility verb general
qol-boyun olmaq embrace verb general
nəzərdən qaçırmaq forget smth. verb general
boyun əymək grovel verb general
qol-boyun olmaq hug one another verb general
qaçırmaq let go verb general
söz qaçırmaq let out a secret verb general
ləzzətini qaçırmaq let the taste escape verb general
nəzərdən qaçırmaq lose sight of verb general
fürsəti əldən qaçırmaq lose the chance verb general
boyun əydirmək make smb. stoop verb general
fürsəti əldən qaçırmaq miss the boat verb general
fürsəti əldən qaçırmaq miss the opportunity verb general
boyun qaçırmaq not to agree with verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration verb general
ləzzətini qaçırmaq overdo verb general
qaçırmaq purloin verb general
yerli-dibli boyun qaçırmaq refuse point-blank verb general
yerli-dibli imtina etmək refuse point-blank verb general
intervü verməkdən boyun qaçırmaq refuse to give an interview verb general
yerli-köklü qoparmaq root out verb general
qaçırmaq skyjack verb general
nəzərdən qaçırmaq slight verb general
qaçırmaq steal verb general
boyun əymək stoop verb general
nəzərdən qaçırmaq take no notice verb general
qaçırmaq take off verb general
yerli-köklü qoparmaq uproot verb general
borcunu yerinə yetirməkdən boyun qaçırmaq scrimshank verb nautical
qaçırmaq abduct verb general
boyun əymək decline verb general
məhkəmənin çağırışına gəlməkdən boyun qaçırmaq default verb general
boyun qaçırmaq dodge verb general
ağzından qaçırmaq give away verb general
ağzından qaçırmaq leak verb general
əldən qaçırmaq neglect verb general
bir şeyi əldən qaçırmaq omit verb general
qorxudub qaçırmaq scare verb general
ürküdüb qaçırmaq scare verb general
ağzından qaçırmaq betray verb general
gözdən qaçırmaq forget verb general
bir şeydən boyun qaçırmaq funk verb general
əldən qaçırmaq miss verb general
fürsəti əldən qaçırmaq nod verb general
gözdən qaçırmaq overpass verb general
boyun qaçırmaq sneak verb general
ağzından qaçırmaq spill verb general
ağzından qaçırmaq babble verb general
boyun əymək bow verb general
baş qaçırmaq hegde verb general
boyun qaçırmaq hegde verb general
gözdən qaçırmaq miss verb general
gözdən qaçırmaq overlook verb general
boyun qaçırmaq balk verb general
boyun əymək bend verb general
yerli local verb computer
yerli aboriginal adjective general
yerli apropos adjective general
yerli backyard adjective general
boyun əyməyən defiant adjective general
boyun qaçıran elusive adjective general
yerli favourable adjective general
yerli endemic adjective general
yerli indigenous adjective general
boyun əyməyən insubordinate adjective general
yerli local adjective general
yerli native-born adjective general
yerli neighbourhood adjective general
yerli büdcə ilə təmin edilməyən non-provided adjective general
yerli pointful adjective general
boyun əyməyən recalcitrant adjective general
boyun əyməyən refractory adjective general
yerli regional adjective general
yerli sectional adjective general
yerli-yerində well-judged adjective general
dibli having bottom adjective general
boyun neck adjective general
boyun cervical adjective anatomical
boyun jugular adjective anatomical
boyun qaçıran evasive adjective general
yerli istehsal homegrown adjective general
yerli native adjective general
yerli provincial adjective general
boyun əyməyən unbowed adjective general
yerli vernacular adjective general
yerli vicinal adjective general
yerli domestic adjective general
yerli home adjective general
yerli parochial adjective general
yerli topical adjective medical
yerli-yataqlı at length adverb general
yerli-köklü by the root adverb general
yerli-dibli completely adverb general
yerli-köklü flatly adverb general
qol-boyun in an embrace adverb general
yerli-yataqlı in detail adverb general
yerli-yerində in detail adverb general
yerli-yerində in its proper place adverb general
yerli-yersiz irrelevantly adverb general
yerli-yersiz not to the point adverb general
yerli-yersiz out of place adverb general
yerli-dibli point-blank adverb general
yerli-köklü point-blank adverb general
yerli-yataqlı thoroughly adverb general
yerli-yerində thoroughly adverb general
boyun əymək bend the neck phrases general
yerli müdafiə qoşunları Home Guard phrases general
yerli dil indigenous language phrases general
yerli əhali indigenous people phrases general
boyun əymək knock under phrases general
sirri ağızdan qaçırmaq let the cat out of the bag phrases general
yerli anesteziya local anaesthetic phrases general
yerli ləhcə local idiom phrases general
yerli şivə local idiom phrases general
yerli polis local police phrases general
yerli vaxt local time phrases general
boyun qaçırmaq opt out phrases general
köklü-dibli root and branch phrases general
yerli-dibli root and branch phrases general
yerli-köklü root and branch phrases general
qorxudub qaçırmaq scare away phrases general
ürküdüb qaçırmaq scare away phrases general
qorxudub qaçırmaq scare off phrases general
ürküdüb qaçırmaq scare off phrases general
ağzından qaçırmaq spill the beans phrases general
qaçırmaq walk away with phrases general
qaçırmaq walk off with phrases general
ağızdan qaçırmaq let the cat out of the bag phrases general
ağzından qaçırmaq let on phrases spoken language
boyun venası jugular vein phrases anatomical
nəzərdən qaçırmaq lose of phrases general
boyun qaçırmaq shift off phrases general
sözsüz boyun əymək own up phrases spoken language
sözsüz boyun itaət etmək own up phrases spoken language