• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для yerli orqanların və hər hansı bir təşkilatın sərəncamı (142 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yerli əhali aborigines noun general
yerli orqanların və hər hansı bir təşkilatın sərəncamı bylaw noun general
yerli hökumət orqanlarının qərarı bylaw noun general
yerli şivə dialect noun general
yerli foreign noun general
toplanılmış və gizlədilmiş hər hansı bir şey hoard noun general
nalşəkilli hər hansı bir əşya horseshoe noun general
qövsşəkilli hər hansı bir əşya horseshoe noun general
yarımdairəvi hər hansı bir əşya horseshoe noun general
işıq saçan hər hansı bir səma cismi luminary noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
yerli countryman noun general
həkimin sərəncamı doctor's order noun general
yerli keyimə local anaesthesia noun general
yerli keyidici local anaesthetic noun general
yerli hakimiyyət local authorities noun general
yerli hakimiyyət orqanları local authorities noun general
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
yerli homeboy noun rude word
konqresin hər hansı fraksiyasının gizli iclası caucus noun general
yerli təşkilat chapter noun general
gizli təşkilatın iş üsulu conspiracy noun general
yerli şəraitə uyğunlaşmış əcnəbi denizen noun general
yerli mallar domestic noun general
hər hansı bir sözün mənbəyi etymology noun general
hər hansı cəmiyyətin tamhüquqlu üzvü freeman noun general
yerli özünüidarə təşkilatlarına məqsədli maliyyə yardımı grant-in-aid noun general
hər hansı bir obyektin kiçik ölçülü modeli miniature noun general
yerli əhali native noun general
yerli sakin native noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
yerli place noun general
özündən əvvəlki hər hansı bir şey predecessor noun general
müəyyən bir təşkilatın başçısı president noun general
müəyyən bir təşkilatın rəhbəri president noun general
təşkilatın rəhbəri secretary noun general
hər hansı bir elm haqqında elementar bilik alphabet noun figurative meaning
qəzetdə yerli xəbərlər şöbəsi chronicle noun general
təşkilatın üzvlüyünə qəbul enrolment noun general
bədbəxtlik gətirən hər hansı bir şey hoodoo noun general
yerli bitki native noun general
yerli heyvan native noun general
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
yapışmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
evin ətrafındakı hər hansı çəpərlənmiş sahə outlet noun general
yerli-yersiz əcnəbi sözlər işlətmək barbarize verb general
mərkəzdən yerli orqanlara vermək decentralise verb general
hər hansı bir əsər əsasında opera bəstələmək operatize verb general
sərəncamı təkrar etmək reorder verb general
hər hansı bir ixtisas qazanmaq qualify verb general
yerli-dibli boyun qaçırmaq refuse point-blank verb general
yerli-dibli imtina etmək refuse point-blank verb general
yerli-köklü qoparmaq root out verb general
yerli-köklü qoparmaq uproot verb general
hər hansı bir sahədə mütəxəssis olmağa hazırlanmaq qualify verb general
hər hansı bir faktı təsdiq etmək avow verb law
yerli local verb computer
yerli aboriginal adjective general
hər hansı bir any adjective general
yerli apropos adjective general
yerli backyard adjective general
yerli favourable adjective general
yerli endemic adjective general
yerli indigenous adjective general
yerli local adjective general
yerli native-born adjective general
yerli neighbourhood adjective general
yerli büdcə ilə təmin edilməyən non-provided adjective general
yerli pointful adjective general
yerli regional adjective general
yerli sectional adjective general
yerli-yerində well-judged adjective general
hansı whatever adjective general
hansı olursa olsun whatever adjective general
hansı which adjective general
yerli istehsal homegrown adjective general
yerli native adjective general
yerli provincial adjective general
yerli vernacular adjective general
yerli vicinal adjective general
yerli domestic adjective general
yerli home adjective general
yerli parochial adjective general
yerli topical adjective medical
hər hansı any adjective general
hər hansı whatever adverb general
hər hansı bir müddətdə at any time adverb general
yerli-yataqlı at length adverb general
yerli-köklü by the root adverb general
yerli-dibli completely adverb general
yerli-köklü flatly adverb general
yerli-yataqlı in detail adverb general
yerli-yerində in detail adverb general
yerli-yerində in its proper place adverb general
yerli-yersiz irrelevantly adverb general
yerli-yersiz not to the point adverb general
yerli-yersiz out of place adverb general
yerli-dibli point-blank adverb general
yerli-köklü point-blank adverb general
yerli-yataqlı thoroughly adverb general
yerli-yerində thoroughly adverb general
hansı olursa olsun either pronoun general
hər hansı bir one pronoun general
hər hansı whatsoever pronoun general
hansı what pronoun general
hansı what sort of pronoun general
hansı which pronoun general
hansı which conjunction general
hansı? which interrogative pronoun general
hansı olursa olsun whoever indefinite adverb general
hər hansı any indefinite adverb general
hansı as relative pronoun general
hansı ki as relative pronoun general
hansı ki that relative pronoun general
hansı ki which relative pronoun general
hansı whose relative pronoun general
hansı yerdən whence interrogative adverb general
hansı yerdən? whereabouts interrogative adverb general
hansı yerə? whereabouts interrogative adverb general
hansı vasitə ilə? whereby interrogative adverb general
hansı yolla? whereby interrogative adverb general
hansı yolla? whence interrogative adverb general
hansı mənbədən? where interrogative adverb general
hansı məqsədlə? wherefore interrogative adverb general
hər hansı bir təşkilatın yaradıcılarından biri charter member phrases general
hər hansı bir vəziyyətə gəlmək get off to a state phrases general
hər hansı bir işdə əli olmaq have a finger in the pie phrases general
hər hansı bir işdə barmağı olmaq have a finger in the pie phrases general
yerli müdafiə qoşunları Home Guard phrases general
yerli dil indigenous language phrases general
yerli əhali indigenous people phrases general
yerli anesteziya local anaesthetic phrases general
yerli ləhcə local idiom phrases general
yerli şivə local idiom phrases general
yerli polis local police phrases general
yerli vaxt local time phrases general
yerli-dibli root and branch phrases general
yerli-köklü root and branch phrases general
hansı ... hansıdır? which is which phrases general
hansı əsasla? why so? phrases general
süni olan hər hansı bir şey artificials plural general