• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для yerli vaxt (221 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yerli əhali aborigines noun general
yerli orqanların və hər hansı bir təşkilatın sərəncamı bylaw noun general
yerli hökumət orqanlarının qərarı bylaw noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
boş-boş vaxt keçirmə dalliance noun general
vaxt date noun general
yerli şivə dialect noun general
qaşqaraldan vaxt dusk noun general
yerli foreign noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qaş qaralan vaxt gloaming noun general
asudə vaxt leisure noun general
boş vaxt leisure noun general
hazırkı vaxt now noun general
işdən əlavə vaxt overtime noun general
vaxt period noun general
vaxt time noun general
vaxt siqnalı time-signal noun general
vaxt when noun general
vaxt while noun general
yerli countryman noun general
təyinolunan vaxt fixed time noun general
çətin vaxt hard times noun general
yerli keyimə local anaesthesia noun general
yerli keyidici local anaesthetic noun general
yerli hakimiyyət local authorities noun general
yerli hakimiyyət orqanları local authorities noun general
işdənkənar vaxt non-working time noun general
qalan vaxt rest of the time noun general
həmin vaxt same time noun general
boş vaxt spare time noun general
boş vaxt off noun spoken language
vaxt şkalası timeline noun computer
yerli homeboy noun rude word
yerli təşkilat chapter noun general
vaxt day noun general
yerli şəraitə uyğunlaşmış əcnəbi denizen noun general
yerli mallar domestic noun general
yerli özünüidarə təşkilatlarına məqsədli maliyyə yardımı grant-in-aid noun general
vaxt hour noun general
vaxt length noun general
yerli əhali native noun general
yerli sakin native noun general
dəqiq vaxt nick noun general
qaş qaralan vaxt nightfall noun general
yerli place noun general
vaxt postponement noun general
vaxt cədvəli schedule noun general
vaxt season noun general
vaxt itirmə trifling noun general
vaxt itkisi trifling noun general
vaxt streak noun spoken language
əlavə vaxt overtime noun sport
uzun vaxt age noun general
əlverişli vaxt chance noun general
münasib vaxt chance noun general
qəzetdə yerli xəbərlər şöbəsi chronicle noun general
ağır vaxt hour noun general
yerli bitki native noun general
yerli heyvan native noun general
vaxt keçirmə resource noun general
vaxt spell noun general
qızğın vaxt thick noun general
vaxt cədvəllərinin düz gəlməsi connection noun general
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection noun general
vaxt run noun general
vaxt stage noun general
vaxt stretch noun general
qızğın vaxt swing noun general
vaxt distance noun general
vaxt point noun general
vaxt tide noun spoken language
işlək vaxt uptime noun computer
yerli-yersiz əcnəbi sözlər işlətmək barbarize verb general
boş-boş vaxt keçirmək dawdle verb general
mərkəzdən yerli orqanlara vermək decentralise verb general
vaxt tapmaq time verb general
vaxt keçirmək while verb general
vaxt keçirtmək cheat time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
vaxt öldürmək kill time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
vaxt keçirtmək pass the time verb general
yerli-dibli boyun qaçırmaq refuse point-blank verb general
yerli-dibli imtina etmək refuse point-blank verb general
yerli-köklü qoparmaq root out verb general
yerli-köklü qoparmaq uproot verb general
havayı vaxt itirmək waste one's time verb general
vaxt keçirtmək while the time away verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
vaxt keçirmək amuse verb general
vaxt göstərmək clock verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
çox vaxt almaq drag verb general
vaxt təyin etmək time verb general
vaxt keçirmək lead verb general
yerli local verb computer
vaxt keçirmək have verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
yerli aboriginal adjective general
yerli apropos adjective general
yerli backyard adjective general
yerli favourable adjective general
yerli endemic adjective general
yerli indigenous adjective general
yerli local adjective general
yerli native-born adjective general
yerli neighbourhood adjective general
heç vaxt solmayan never-fading adjective general
yerli büdcə ilə təmin edilməyən non-provided adjective general
heç vaxt həyata keçməyən platonic adjective general
yerli pointful adjective general
yerli regional adjective general
yerli sectional adjective general
çox vaxt aparan time-consuming adjective general
yerli-yerində well-judged adjective general
yerli istehsal homegrown adjective general
yerli native adjective general
yerli provincial adjective general
yerli vernacular adjective general
yerli vicinal adjective general
yerli domestic adjective general
yerli home adjective general
asudə vaxt vacant adjective general
boş vaxt vacant adjective general
yerli parochial adjective general
yerli topical adjective medical
hər vaxt always adverb general
hər vaxt anytime adverb general
istənilən vaxt anytime adverb general
nə vaxt olursa olsun ever adverb general
bir vaxt formerly adverb general
hər vaxt invariably adverb general
heç vaxt never adverb general
artıq heç vaxt nevermore adverb general
bir zaman vaxt sometime adverb general
o vaxt then adverb general
digər vaxt another time adverb general
qeyri bir vaxt another time adverb general
başqa vaxt another time adverb general
hər vaxt at any time adverb general
yerli-yataqlı at length adverb general
vaxt ikən beforehand adverb general
yerli-köklü by the root adverb general
yerli-dibli completely adverb general
hər vaxt each time adverb general
yerli-köklü flatly adverb general
müəyyən vaxt for a time adverb general
müəyyən vaxt for a while adverb general
vaxt olmadığı üçün for lack of time adverb general
yerli-yataqlı in detail adverb general
yerli-yerində in detail adverb general
yerli-yerində in its proper place adverb general
yerli-yersiz irrelevantly adverb general
az vaxt little time adverb general
uzun vaxt long time adverb general
yerli-yersiz not to the point adverb general
yerli-yersiz out of place adverb general
yerli-dibli point-blank adverb general
yerli-köklü point-blank adverb general
başqa vaxt some other time adverb general
bəzi vaxt some time adverb general
yerli-yataqlı thoroughly adverb general
yerli-yerində thoroughly adverb general
axı nə vaxt zaman whenever adverb spoken language
heç bir vaxt ever adverb general
heç vaxt ever adverb general
bir vaxt once adverb general
nə vaxt ki as conjunction general
vaxt as conjunction general
hər vaxt whenever conjunction general
nə vaxt ki whenever conjunction general
nə vaxt when interrogative adverb general
vaxt vermək allow time phrases general
ən uzaq vaxt at longest phrases general
heç bir vaxt at no time phrases general
ən uzaq vaxt at the longest phrases general
vaxt keçirmək beguile the time phrases general
vaxt öldürmək beguile the time phrases general
qaşqaralan vaxt blind man's holiday phrases general
uzun vaxt blue moon phrases general
uzun vaxt donkey's years phrases general
vaxt çatışmazlığı handicap time phrases general
çox yaxşı vaxt keçirmək have a whale of a time phrases general
yerli müdafiə qoşunları Home Guard phrases general
heç vaxt ola bilməz in the reign of Queen of Dick phrases general
yerli dil indigenous language phrases general
yerli əhali indigenous people phrases general
boş vaxt keçirmək kill time phrases general
yerli anesteziya local anaesthetic phrases general
yerli ləhcə local idiom phrases general
yerli şivə local idiom phrases general
yerli polis local police phrases general
yerli vaxt local time phrases general
heç vaxt never once phrases general
nə vaxt olsa da no matter phrases general
heç bir vaxt not for the world phrases general
heç vaxt not once phrases general
indi, yaxud heç vaxt now if ever phrases general
indi, yaxud heç vaxt now or never phrases general
yerli-dibli root and branch phrases general
yerli-köklü root and branch phrases general
ən gərgin vaxt rush hour phrases general
ən qızğın vaxt rush hour phrases general
bir vaxt sooner or later phrases general
vaxt keçirmək spend time phrases general
vaxt sərf etmək spend time phrases general
çox namünasib vaxt unearthy hour phrases general
Gözləyəndə vaxt uzanır Watched pot never boils phrases general
baxar nə vaxt It depends when phrases general
vaxt gözləmir Time passes phrases general
vaxt göstərər Time will show phrases general
radioda çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time phrases American
televiziyada çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time phrases American
əlavə vaxt extra period phrases sport
əlavə vaxt overtime period phrases sport
vaxt öldürmək kill time phrases figurative meaning
vaxt göstəricisi time stamping phrases computer
bu vaxt for the time being phrases general
həmin vaxt for the time being phrases general