• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для yerli yersiz əcnəbi sözlər işlətmək (218 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yerli əhali aborigines noun general
əcnəbi alien noun general
aktyorun səhnədə kənara dediyi sözlər aside noun general
eyni sözü yersiz təkrar etmə battology noun general
təmtəraqlı sözlər bluster noun general
yerli orqanların və hər hansı bir təşkilatın sərəncamı bylaw noun general
yerli hökumət orqanlarının qərarı bylaw noun general
yersiz irad tutan carper noun general
yersiz irad cavil noun general
yersiz irad chicanery noun general
yerli şivə dialect noun general
əcnəbi exotic noun general
əcnəbi foreign noun general
yerli foreign noun general
əcnəbi foreigner noun general
yersiz hərəkət indelicacy noun general
əcnəbi outlander noun general
yerli countryman noun general
latayır sözlər cynical words noun general
əcnəbi dil foreign language noun general
ilhamverici sözlər inspiriting words noun general
yerli keyimə local anaesthesia noun general
yerli keyidici local anaesthetic noun general
yerli hakimiyyət local authorities noun general
yerli hakimiyyət orqanları local authorities noun general
əcnəbi statusu alienage noun law
yerli homeboy noun rude word
gurultulu sözlər bluster noun general
yerli təşkilat chapter noun general
yersiz hərəkət crime noun general
yerli şəraitə uyğunlaşmış əcnəbi denizen noun general
yerli mallar domestic noun general
yerli özünüidarə təşkilatlarına məqsədli maliyyə yardımı grant-in-aid noun general
yersiz irad nag noun general
yerli əhali native noun general
yerli sakin native noun general
yerli place noun general
qəzetdə yerli xəbərlər şöbəsi chronicle noun general
nalayiq sözlər filth noun general
yerli bitki native noun general
yerli heyvan native noun general
əxlaqsız sözlər ordure noun general
yersiz təfsilat circumvolution noun general
boş sözlər wind noun general
amerikanizm işlətmək americanize verb general
yerli-yersiz əcnəbi sözlər işlətmək barbarize verb general
yersiz irad tutmaq carp verb general
mərkəzdən yerli orqanlara vermək decentralise verb general
qənaətlə işlətmək economise verb general
yersiz irad tutmaq fault verb general
işlətmək forspend verb general
məharətlə işlətmək manipulate verb general
səhv işlətmək misapply verb general
yersiz öcəşmək nag verb general
günah işlətmək offend verb general
işlətmək operate verb general
həddən artıq yersiz səy göstərmək overplay verb general
günah işlətmək sin verb general
əldən düşənə qədər işlətmək slave verb general
kölə kimi işlətmək slave verb general
qul kimi işlətmək slave verb general
taqətdən düşənə qədər işlətmək slave verb general
işlətmək use verb general
zarafatyana sözlər demək wisecrack verb general
münasib sözlər seçmək word verb general
olmazın sözlər demək abuse verb general
biclik işlətmək be crafty verb general
siyasət işlətmək carry out a policy verb general
işlətmək cause to work verb general
işlətmək commit verb general
kələk işlətmək machinate verb general
fənd işlətmək play a trick verb general
kələk işlətmək practise tricks verb general
təcrübədə işlətmək put into practice verb general
işlətmək put into practice verb general
işlətmək put to use verb general
yerli-dibli boyun qaçırmaq refuse point-blank verb general
yerli-dibli imtina etmək refuse point-blank verb general
olmazın sözlər demək reproach strongly verb general
yerli-köklü qoparmaq root out verb general
olmazın sözlər demək scold verb general
fırıldaq işlətmək swindle verb general
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense verb general
yerli-köklü qoparmaq uproot verb general
biclik işlətmək use cunning verb general
hiylə işlətmək use cunning verb general
zor işlətmək use force verb general
zor işlətmək use physical force verb general
kələk işlətmək use trickery verb general
sözün əvvəlində işlətmək prefix verb grammatical
işlətmək apply verb general
işlətmək employ verb general
zor işlətmək force verb general
zorakılıq işlətmək outrage verb general
işlətmək exert verb general
işlətmək exert verb general
hiylə işlətmək outflank verb figurative meaning
yersiz irad tutmaq arraign verb general
işlətmək exercise verb general
işlətmək float verb general
qənaətlə işlətmək pinch verb general
zor işlətmək wanton verb general
yerli local verb computer
biclik işlətmək shift verb general
hiylə işlətmək shift verb general
işlətmək work verb general
yerli aboriginal adjective general
əcnəbi alien adjective general
yerli apropos adjective general
yerli backyard adjective general
yerli favourable adjective general
yerli endemic adjective general
yersiz irad tutan hypercritical adjective general
yersiz ill-timed adjective general
yersiz impolitic adjective general
yersiz inappropriate adjective general
yerli indigenous adjective general
yersiz inept adjective general
yersiz injudicious adjective general
yersiz inopportune adjective general
yersiz irrelevant adjective general
yerli local adjective general
yerli native-born adjective general
yerli neighbourhood adjective general
yerli büdcə ilə təmin edilməyən non-provided adjective general
əcnəbi outlandish adjective general
yerli pointful adjective general
yerli regional adjective general
yerli sectional adjective general
yersiz uncalled-for adjective general
yersiz unfitting adjective general
yerli-yerində well-judged adjective general
əcnəbi foreign adjective general
yersiz-yurdsuz homeless adjective general
yersiz-yersiz irrelevant adjective general
yersiz landless adjective general
əcnəbi of another country adjective general
əcnəbi of another nation adjective general
yersiz out of place adjective general
yersiz tactless adjective general
yerli istehsal homegrown adjective general
yersiz ill-placed adjective general
yersiz incommodious adjective general
yerli native adjective general
əcnəbi oversea adjective general
əcnəbi overseas adjective general
yerli provincial adjective general
yersiz trifling adjective general
yersiz unseemly adjective general
yersiz untimely adjective general
yersiz untoward adjective general
yerli vernacular adjective general
yerli vicinal adjective general
yersiz clumsy adjective general
yerli domestic adjective general
yerli home adjective general
yerli parochial adjective general
yerli topical adjective medical
yerli-yataqlı at length adverb general
yerli-köklü by the root adverb general
yerli-dibli completely adverb general
yerli-köklü flatly adverb general
yerli-yataqlı in detail adverb general
yerli-yerində in detail adverb general
yerli-yerində in its proper place adverb general
yersiz-yersiz irrelevantly adverb general
yerli-yersiz irrelevantly adverb general
yerli-yersiz not to the point adverb general
yerli-yersiz out of place adverb general
yerli-dibli point-blank adverb general
yerli-köklü point-blank adverb general
yersiz tactlessly adverb general
yerli-yataqlı thoroughly adverb general
yerli-yerində thoroughly adverb general
yersiz amiss adverb general
yersiz obviously adverb general
yersiz olaraq obviously adverb general
günah işlətmək commit a sin phrases general
yersiz irad tutmaq fasten a quarrel upon phrases general
üstüörtülü sözlər feline amentities phrases general
yersiz irad tutmaq find fault with phrases general
yerli müdafiə qoşunları Home Guard phrases general
yerli dil indigenous language phrases general
yerli əhali indigenous people phrases general
yerli anesteziya local anaesthetic phrases general
yerli ləhcə local idiom phrases general
yerli şivə local idiom phrases general
yerli polis local police phrases general
yerli vaxt local time phrases general
nökər kiim işlətmək order about phrases general
yersiz out of season phrases general
yersiz out of time phrases general
yersiz zarafat etmək play prank phrases general
işlətmək put to use phrases general
yersiz irad remark out of season phrases general
yerli-dibli root and branch phrases general
yerli-köklü root and branch phrases general
yersiz tənqid untimely criticism phrases general
yersiz irad untimely remark phrases general
tənəli sözlər upbraiding words phrases general
güc siyasəti işlətmək use big stick methods phrases general
olmazın sözlər demək say tooth and nail phrases general
baş işlətmək use one's brains phrases general
beynini işlətmək use one's brains phrases general
kəllə işlətmək use one's brains phrases general
kəllə işlətmək use one's loaf phrases general
baş işlətmək use one's wits phrases general
biclik işlətmək play cunning phrases spoken language
fənd işlətmək play cunning phrases spoken language
hiylə işlətmək play cunning phrases spoken language
fənd işlətmək wheel and deal phrases spoken language
hiylə işlətmək wheel and deal phrases spoken language
çoxmənalı sözlər polysemantic words phrases linguistic
hallanmayan sözlər indeclinable words phrases grammatical
çoxhecalı sözlər polysyllabic words phrases grammatical
yersiz beside the mark phrases general
yersiz out of place phrases general
qənaətlə işlətmək spin out phrases general