• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для yolu kəsmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
giriş yolu access noun general
hava yolu airline noun general
hava yolu airway noun general
başqalarının əsərlərindən istifadə yolu ilə kitab yazan bookmaker noun general
kərpic kəsmək üçün palçıq brick-earth noun general
kanat yolu cableway noun general
yolu clue noun general
naxış kəsmək üçün nazik mişar fretsaw noun general
öd yolu gall-pipe noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
magistral avtomobil yolu highway noun general
giriş yolu porch noun general
dəmir yolu railroad noun general
dəmir yolu railway noun general
tikiş yolu suture noun general
mühüm nəqliyyat yolu thoroughfare noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tramvay yolu tramway noun general
magistral dəmir yolu trunk-railway noun general
geniş gediş-gəliş yolu walkway noun general
geniş piyada yolu walkway noun general
su yolu water-way noun general
qaçış yolu cinder-track noun general
torpaq yolu country-track noun general
sıxışdırma yolu ilə adsorbsiya displacement adsorption noun general
mübadilə yolu ilə adsorbsiya exchange adsorption noun general
cıdır yolu racecourse noun general
cıdır yolu racetrack noun general
tənəffüs yolu respiratory ducts noun general
qaçış yolu running track noun general
pas rust; pas kəsmək noun general
daş kömür külü tökülmüş qaçış yolu cinder-path noun sport
nəfəs yolu trachea noun anatomical
balalıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vulva noun anatomical
balalıq yolu vulva noun anatomical
süd yolu galaxy noun astronomical
böyük dəmir yolu vaqonunun bir növü pullman noun railway
yanaşma yolu approach noun general
həyat yolu career noun general
seçki yolu ilə seçilmiş qanunvericilik orqanı congress noun general
çıxış yolu out noun general
kərpic kəsmək üçün gil loam noun general
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine noun general
həyat yolu track noun general
ömür yolu track noun general
dəmir yolu ilə gediş haqqı toll noun general
dəmir yolu rail noun spoken language
iş kəsmək adjudicate verb general
əlaqəsini kəsmək apostatize verb general
balta ilə kəsmək axe verb general
saçı kəkil kəsmək bang verb general
başını kəsmək behead verb general
çəp kəsmək bevel verb general
kəsmək block verb general
kəsmək blow over verb general
kəsmək break off verb general
əlaqəni kəsmək break with verb general
heyvan kəsmək butcher verb general
kəsmək cease verb general
can ətini kəsmək chine verb general
kəsmək chop verb general
müzakirəni kəsmək closure verb general
zərb kəsmək coin verb general
kəsmək cut verb general
kəsmək cut back verb general
bəndlə qabağını kəsmək dam verb general
qabağını kəsmək dam verb general
başını kəsmək decapitate verb general
kəsmək desist verb general
ümidini kəsmək despair verb general
əlaqəsini kəsmək detach verb general
kəsmək disconnect verb general
kəsmək discontinue verb general
əlaqəsini kəsmək disjoin verb general
kəsmək disjoint verb general
kəsmək dissect verb general
əlaqəsini kəsmək dissociate verb general
əlaqəsini kəsmək disunite verb general
kəsmək engrave verb general
nəslini kəsmək extirpate verb general
kökünü kəsmək extirpate verb general
geniş kəsmək full verb general
tumurcuqlanma yolu ilə artmaq gemmate verb general
kəsmək hack verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolu kəsmək head off verb general
qabağını kəsmək head off verb general
kəsmək hew verb general
diz vətərini kəsmək hock verb general
kəsmək incise verb general
kəsmək indent verb general
kəsmək interrupt verb general
sözünü kəsmək interrupt verb general
kəsmək intersect verb general
kəsmək isolate verb general
bıçaqla kəsmək knife verb general
kəsmək levy verb general
əyri-üyrü kəsmək lop verb general
çox qısa kəsmək lop verb general
kəsmək mangle verb general
kəsmək mint verb general
dəmir yolu çəkmək network verb general
kəsmək notch verb general
qabağını kəsmək obscure verb general
kəsmək obstruct verb general
yolunu kəsmək occlude verb general
kəsmək pare verb general
qanadını kəsmək pinion verb general
kəsmək prune verb general
daş kəsmək quarry verb general
dəmir yolu ilə daşımaq railroad verb general
dəmir yolu ilə göndərmək railroad verb general
dəmir yolu çəkmək railway verb general
kəsmək rive verb general
kəsmək rupture verb general
pas kəsmək rust verb general
bıçqı ilə kəsmək saw verb general
kəsmək saw verb general
mişar ilə kəsmək saw verb general
qayçı ilə kəsmək scissor verb general
kəsmək scrimp verb general
cəza kəsmək sentence verb general
iş kəsmək sentence verb general
əlaqəsini kəsmək separate verb general
düyünü gövdədən kəsmək sever verb general
kəsmək sever verb general
kəsmək shred verb general
xırda-xırda kəsmək shred verb general
kəsmək skimp verb general
kəsmək slattern verb general
kəsmək slaughter verb general
dilim-dilim kəsmək slice verb general
parça-parça kəsmək slice verb general
uzununa kəsmək slit verb general
kontrabanda yolu ilə gətirmək smuggle verb general
qaçaqçılıq yolu ilə gətirmək smuggle verb general
qayçı ilə cəld kəsmək snip verb general
qayçı ilə tələsik kəsmək snip verb general
sözünü kəsmək snub verb general
kəsmək stanch verb general
qabağını kəsmək stem verb general
kəsmək stint verb general
zolaq-zolaq kəsmək strip verb general
ucunu kəsmək top verb general
eninə kəsmək transect verb general
köndələn kəsmək transect verb general
kəsmək traverse verb general
kəsmək truncate verb general
kəsmək undercut verb general
kəsmək unrip verb general
süddən kəsmək wean verb general
kəsmək scotch verb general
haqq-hesab kəsmək account off verb general
şərt kəsmək agree verb general
qarşısını kəsmək bar verb general
ağlı kəsmək be able to understand verb general
duz-çörək kəsmək be an old friend verb general
duz-çörək kəsmək be old friends verb general
kəsmək block verb general
qarşısını kəsmək block up verb general
basıb-kəsmək brag verb general
kəsmək break verb general
aranı kəsmək break off relations verb general
gediş-gəlişi kəsmək break off with verb general
asetilen olduğu ilə kəsmək burn off verb general
salamı kəsmək cease relations verb general
parça-parça kəsmək chop verb general
qiymə-qiymə kəsmək chop verb general
kəsmək chop off verb general
kəsmək clip off verb general
eninə kəsmək cut across verb general
qatbaqat kəsmək cut in layers verb general
qat-qat kəsmək cut in layers verb general
iri kəsmək cut into large pieces verb general
dilim kəsmək cut into slices verb general
kəsmək cut off verb general
sözünü kəsmək cut smb. short verb general
kartı kəsmək cut the cards verb general
maaşları kəsmək cut wages verb general
söz kəsmək decide verb general
lək kəsmək dig beds verb general
rişə sini kəsmək dig up by the roots verb general
əlaqəni kəsmək diverge verb general
əhədini kəsmək exhaust verb general
kökünü kəsmək extirpate verb general
qiymət kəsmək fix the price verb general
saxta pul kəsmək forge verb general
öz yolu ilə getmək go one's own way verb general
kəsmək hackle verb general
kələyini kəsmək kill verb general
qurban kəsmək kill as a sacrifice verb general
yolu hamarlamaq level a road verb general
qiymə-qiymə kəsmək mince verb general
pul kəsmək mint coins verb general
sikkə kəsmək mint coins verb general
kərpic kəsmək mould bricks verb general
yolu ensizləşdirmək narrow the road verb general
göbəyini kəsmək navel-string: cut the navel-string verb general
göbəkbağını kəsmək navel-string: cut the navel-string verb general
yolunu kəsmək pass through verb general
kələyini kəsmək perish verb general
ayağını kəsmək prohibit smb.'s visiting verb general
ağlı kəsmək realize verb general
kəbin kəsmək register the marriage verb general
nigah kəsmək register the marriage verb general
kəsmək rupture verb general
yolu qumlamaq sand the road verb general
kəsmək saw off verb general
kəsmək shear verb general
zol-zol kəsmək shred verb general
kəsmək shut off verb general
dilim kəsmək slice verb general
tikə-tikə kəsmək slice verb general
kəsmək snip verb general
kəsmək snip off verb general
kəlmə kəsmək speak to verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
yolunu kəsmək stop smb. verb general
qanı kəsmək stop the blood verb general
gülüşü kəsmək suppress one's laughter verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
yolu qudronlamaq tar a road verb general
basıb-kəsmək threaten verb general
əhədini kəsmək tire out verb general
süddən kəsmək wean verb general
yolu genəltmək widen the road verb general
kəsmək amputate verb medical
qarşısını kəsmək oppilate verb medical
ağrını kəsmək balsam verb general
kəsmək beset verb general
əlaqəni kəsmək break away verb general
kol-kos kəsmək üçün bıçaq bushwhacker verb general
qarşısını kəsmək check verb general
kəsmək chisel verb general
kəsmək clip verb general
dilə tutma yolu ilə əldə etmək coax verb general
yaltaqlıq yolu ilə əldə etmək coax verb general
kub formasında kəsmək cube verb general
qabağını kəsmək dam verb general
əlaqəsini kəsmək disconnect verb general
kəsmək divorce verb general
iş kəsmək doom verb general
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact verb general
kəsmək end verb general
yolu tutulmaq foul verb general
sözünü kəsmək gravel verb general
buynuzu kəsmək horn verb general
kəsmək intercept verb general
kəbin kəsmək marry verb general
nikah kəsmək marry verb general
qabağını kəsmək obstruct verb general
kəsmək pare verb general
kəsmək punctuate verb general
dəmir yolu ilə getmək railroad verb general
dəmir yolu ilə səyahət etmək railway verb general
qurban kəsmək sacrifice verb general
kəsmək shear verb general
nazik zolaq kəsmək slit verb general
ətrafını paya ilə kəsmək stake verb general
uclarını kəsmək tip verb general
ağacların ucunu kəsmək trash verb general
kəsmək trim verb general
dairəvi kəsmək circumcise verb medical
kəsmək slice verb sport
kökünü kəsmək eradicate verb figurative meaning
kəsmək bar verb general
rüşvət vermək yolu ilə öz tərəfinə çəkmək buy verb general
kəsmək carve verb general
kəsmək castrate verb general
mətni kəsmək castrate verb general
kəsmək clip verb general
qısa kəsmək crop verb general
əleyhinə səsvermə yolu ilə rədd etmək negative verb general
heyvanların kökünü kəsmək overshoot verb general
dəmir yolu ilə daşımaq rail verb general
dəmir yolu ilə göndərmək rail verb general
dəmir yolu ilə yola salmaq rail verb general
dəmir yolu çəkmək railroad verb general
dəmir yolu tikmək railroad verb general
qulağını kəsmək round verb general
kəsmək shorten verb general
kəsmək slash verb general
kəsmək snow up verb general
kəsmək stump verb general
kökünü kəsmək uproot verb general
kəsmək excise verb medical
istədiyi yolu tapmaq orient verb figurative meaning
lazımi yolu tapmaq orient verb figurative meaning
kəsmək axe verb general
yolunu kəsmək block verb general
qabağını kəsmək blot verb general
kəsmək crop verb general
kəsmək dock verb general
evlənmək yolu ilə var-dövlət əldə etmək marry verb general
kəsmək remit verb general
bir kəslə hesabı kəsmək settle verb general