çıxarış : is.
1. Hər hansı mətndən (sənəddən) eynilə köçürülmüş hissə. Qərardan çıxarış. Çıxarışın məxəzini göstərmək.
2. Çıxartmaq işi; çıxarma.
3. Texnoloji proses nəticəsində bir məhsuldan alınan başqa məhsul; ekstrakt. Quşüzümü ekstraktı .. quşüzümü meyvələrindən alınan sulu çıxarışdır. R.Əliyev.