çəltik : is.
1. Qabığı çıxarılmamış düyü (əkmək üçün). Çəltik tarlası. Çəltik əkmək. – ..Dizə qədər suyun-palçığın içində çəltik əkini üçün yeni sahələr hazırlayan kəndlilər gözümdə canlanırdı. M.İbrahimov.
2. Həmin bitkinin yem kimi istifadə olunan gövdəsi və yarpaqları. Çəltik tayası.
3. Qabıqlı düyü. [İbn Mingə:] – Çəltik gərək döyülsün ki, düyü olsun və sizin lisanınızda ən fəsih kəlam budur mənim üçün!.. Ə.Məmmədxanlı.