çərtik : is. Çərtilmiş yer. _ Çərtik açmaq – bax çərtmək 2-ci mənada.