çalovvari : sif. Çalov şəklində olan, çalova oxşayan (bax çalov 1-ci mənada).