çeçələ : çeçələ barmaq – əlin beşinci, ən kiçik barmağı. [Musanın nəvəsinin] çeçələ barmaqlarındakı dırnağının uzunluğu 9 millimetr yarımdır. Qantəmir. [Firəngiz] kağız qoyduğu yeri çeçələ barmağı ilə araladı. B.Bayramov.