çoxqarıncıqlılar : cəm zool. Bir neçə qarıncığı olan. Çoxqarıncıqlılar sinfi.