oha : təql. İnək, öküz və b. iribuynuzlu heyvanları hərəkətə gətirmək və ya hərəkətini sürətləndirmək üçün çıxarılan səs. Oha var dağa çıxarar; Oha var dağdan endirər. (Məsəl). // İs. mənasında. Yorulmuş öküz ohanı Allahdan istər. (Ata. sözü).