öldürülmək : məch. Cismən məhv edilmək, yox edilmək, aradan qaldırılmaq, qətl edilmək.