üzükvari : sif. Üzük şəklində olan; halqavari. Üzükvari detal.