gəz : is. klas. Dəfə, kərə. Min can olaydı kaş məni-dilşikəstədə; Ta hər birilə bir gəz olaydım fədasına. Füzuli. Müddətdi həsrətəm bir gəz bəri bax; O xan gözlərinin sədəqəsi canım. Q.Zakir.
gəz 2: is. Püstə, badam və ya qozdan hazırlanan kövrək şirniyyat növü.
gəz 3: is. məh. Ağac, şalban və s.-nin başında yarıq, çapıq, haça ye