səbi : is. [ər.]
1. Məğlub edilmiş tərəfdən əsir tutulub satılan adam.
2. Həddi-büluğa çatmamış oğlan; gənc, uşaq.