sərili : zərf Sərələnmiş halda (olan), yerdə sərili qalmış.
sərili 2: sif. Sərilmiş. Sərili paltar.
sərili 3: bax sarılı. Sübhdən axşamadək Səməd ağaca sərili çığırardı, bağırardı və ağzına gələni də qardaşına deyərdi. Çəmənzəminli.