əhliləşmək : f.
1. Əhli olmaq, ələ öyrəşmək (vəhşi heyvan haqqında).
2. məc. zar. Adamlara uyuşmaq, alışmaq; adamlarla ünsiyyət, ülfət etməyə öyrəşmək; cəmiyyətdə özünü aparmağa alışmaq.