əmişmək : f. Kütləvi halda analarını əmmək. Quzular (buzovlar) əmişirlər.