əmtəəşünas : is. [ər. əmtəə və fars. ...şünas] Əmtəəşünaslıq mütəxəssisi. Əmtəəşünas vəzifəsi.