ətəkaltı :
1. is. Gizlicə toplanılıb saxlanılan ehtiyat – pul və başqa şey. O, köhnə adamdır, onun çox ətəkaltısı olar.
2. zərf. Gizlicə, xəlvəti.