aşqar : is. Müəyyən məqsədlə bir şeyə əlavə edilən, qatılan başqa maddə; bir şeyin tərkibinə daxil olan maddə, ünsür; xəlitə. Bu unda aşqar var. – Hamısı Allah bəndəsi .. akulə düyüsünə Tərtər düyüsündən aşqar vurmayan [adamlardır] Ə.Haqverdiyev. [Üzüm cecəsi] gil məhlulu üçün əlavə aşqar kimi yarayır. (Qəzetlərdən).