abuliya : is. [yun.] tib. İradəsizlik, patoloji iradə zəifliy