acıca : sif.
1. Bir qədər acı, azca acı, acıtəhər.
2. Çox acı.