acımış : f.sif. Turşumuş, qıcqırmış, yetişmiş. Acımış xəmir.