acizanə : zərf [ər. aciz və fars. ...anə]
1. Acizcəsinə, aciz bir halda.
2. Nəzakət bildirən köhnəlmiş ifadə – həqiranə. Acizanə boyun əyərək. Acizanə xahiş etmək. – [Güləsərin] ..baxışlarında aci- zanə yalvarışla bahəm dərin bir məzəmmət, dil anlamaz, mərhəmətsiz bir adama qarşı coşan kin qarışıq giley-güzar var idi. İ.Şıxlı.