acizləşdirmək : f. Acizləşməsinə səbəb olmaq, aciz etmək.