acqarına : zərf bax ac-acına. Acqarına papiros çəkmək zərərdir. – Acqarına bir nəfər nəğmə oxurmu məgər? A.Səhhət.