adheziya : is. [lat.] İki müxtəlif cinsli bərk və ya maye cismin bir-birinə yapışması.