adresat : [fr.] Adına məktub, teleqram və s. göndərilən şəxs.