adsız : sif.
1. Adı olmayan. Adsız ada. Adsız yerlər. // Adı məlum olmayan. Deyir yana-yana adsız bir cisim: Günəş haqqımızı tapdayır bizim! M.Araz.
2. Şöhrəti, adı-sanı olmayan, tanınmayan. İgid cavanlar bəxtini burada sınar, adsızlar burada ad qazanardı. M.Rzaquluzadə.
3. İmzasız. Adsız məktub. ◊ Adsız barmaq – əldə orta barmaq ilə çeçələ barmaq arasındakı barmaq.