ailəli : sif. Ailəsi olan, külfəti olan, arvad-uşağı olan; evli. Ailəli adam.