akın : is. [qazax.] Qazax və qırğızlarda xalq aşığı, ozan.