akrobat : [yun.]
1. Sirkdə akrobatik nömrələr göstərən artist; canbaz.
2. idm. Gimnastika ilə məşğul olan idmançı.