akrobatika : [yun.] Gimnastika və sirk sənətinin bir növü.