alışdırılmaq : məch. Yandırılmaq. Mağazanın içindəki lampalar alışdırıldıqdan sonra çəkilib hamı qapı içində dayandı. Ə.Əbülhəsən. // Alovlandırılmaq.
alışdırılmaq 2: məch.
1. Öyrədilmək, öyrəndirilmək, vərdiş olmasına səbəb olmaq. // Dadandırılmaq.
2. Əhliləşdirilmək, ələ öyrədilmək.