almanca : zərf və sif. Alman dilində. Almanca danışmaq. Almanca dərslik.