alovluluq : is. Ehtiraslılıq, qızğınlıq, coşqunluq, hərarətlilik.