anqutboğaz : sif. dan. Çox arıq; boğazı incəlmiş, uzunboğaz (adam haqqında).