aparılma : “Aparılmaq”dan f.is. Yüklərin vaxtında aparılmasını təmin etməli.