araçı : is. Ara düzəldən adam, dəllal. // Arada duran adam, vasitəçi. Mahmud .. öz ürəyini soyutmaq istəyirdi. Lakin araçılar buna mane oldular. P.Makulu.