arifləşmək : f. Arif olmaq, kamallı olmaq, mərifətli olmaq, ağıllılaşmaq.