arzu : is. [fars.]
1. Bir şeyin olmasını ürəkdən istəmə; istək, dilək, əməl, həsrət. Lakin nə göz yaşı, nə də xəyali arzularla azadlıq alınmır! M.İbrahimov. Mən də bir insanam, mən də canlıyam; Mənim də qəlbimin arzuları var! S.Vurğun. Bu məktubun hər sətrində ürək çırpınır; Böyük arzu, böyük əməl, dilək çırpınır.. R.Rza. _ Arzu etmək – bir şeyin olmasını ürəkdən istəmək. Sağ-salamat gedib, qələbə ilə qayıtmanızı arzu edirəm. M.S.Ordubadi. _Arzusu ürəyində qalmaq – istədiyinə çatmamaq. Arzusu yerinə yetmək – istədiyi şeyə nail olmaq. Arzusuna çatmaq – istədiyinə nail olmaq. [Mehri xanım:] Gecə-gündüz elədiyim arzulara çatmışam; sənə toy eləmişəm. Ə.Haqverdiyev. [Kəndlilər] bu il öz arzularına çata biləcəklərinə şübhə etmirdilər. M.İbrahimov. Arzusunda olmaq – istəmək, bir şeyin həsrətində olmaq.
2. Daxili ehtiyac, həvəs, meyil. Yemək arzusu. Mənim bu işə heç bir arzum yoxdur.