aspirin : [lat.] əcz. Hərarəti azaldan və ya ağrıkəsən dərman.