atlanbac : is. Uşaqların bellərini əyərək bir-birinin dalından atılmaqla oynadıqları oyun.