avantüraçı : is. Macəraçı, macəra axtaran, avantüra düzəldən, fırıldaqçı.